Risico Analyse

Ken jouw cybersecurity dreigingen

Meer dan de helft van de bedrijven wordt jaarlijks geconfronteerd met een cyberaanval. Meer dan 20% wordt zelfs slachtoffer (CBS), met alle gevolgen van dien. De grote vraag is wat je hier als ondernemer tegen kunt doen. Glasswall Cybersecurity experts helpen je door all risico's in kaart te brengen. Voor risico-analyse heb je een tweetal opties. Een uitgebreide situatieschets of een security audit op locatie. Een mobile app securuty analyse kan onderdeel van de situatieschets zijn. 

 


Meer weten?

Ik kan je alles over deze diensten vertellen.


    Querida Essed

    Functie: Account Manager
    Tel: +31 88 6270 100 31 88 6270 10
    E-mail: info@glasswall.nl

 

De mogelijke risico analyses

Uitgebreide
securityschets

Lees meer 

Security
Audit

Lees meer 

Mobile (apps)
security analyse

Lees meer 

Code review
 
Lees meer 

Odoo afbeelding en tekstblok

Situatieschets

Een uitgebreide situatieschets geeft inzicht in de beveiligingsmaatregelen die je al dan niet goed hebt ingericht. Glasswall is in staat om na cybersecurity onderzoek een uithgebreide situatieschets te genereren. Je ontvangt een overzicht van al jouw risico's, waarbij de mate van gevaar is uitgediept.

In een gesprek met onze consultant selecteer jij zelf de gewenste checks. Tot de mogelijkheden behoren:


Lees meer

Odoo afbeelding en tekstblok

Security Audit

Een Security Audit gaat een stap verder. Tijdens een audit licht een Glasswall cybersecurity expert jouw systemen volledig door. Denk bijvoorbeeld aan de configuratie van jouw e-mail. Waar tijdens een uitgebreide situatieschets jouw kwetsbaarheden op afstand in beeld gebracht worden, voeren wij de Security Audit op locatie uit. Naast de externe risico's worden ook de interne processen uitgebreid getoetst.

Een security audit bestaat uit het beoordelen van de automatisering aan de hand van een vooraf gedefinieerd normenkader. Onze technische risico-analyses kunnen onderdeel vormen van een audit, maar over het algemeen is een audit breder van opzet. Zo kunnen we kijken naar logbestanden, data(bewaar)beleid, en borging van de genomen maatregelen.

Mocht jouw bedrijf niet voldoen aan de gestelde eisen, dan helpen wij natuurlijk graag verder en bedenken wij samen de juiste technische en organisatorische oplossingen. Vaak kan met kleine aanpassingen grote vooruitgang worden geboekt.


Odoo afbeelding en tekstblok

Mobile (apps) Security Analyse

Hoewel deze dienst vaak onderdeel uitmaakt van de Security Audit, kun je er ook voor kiezen om de Mobile Security Analyse los af te nemen. De analyse is verdeeld in een drietal onderdelen:

  • App analyse

  • Mobiele services analyse

  • Bedrijfstelefoon security analyse


Iedereen gebruikt persoonlijke en bedrijfsapps op mobiele devices. Dit kan de nodige risico’s met zich meebrengen.

Ben je niet zeker of de mobiele apps en smart devices die je gebruikt of ontwikkelt veilig genoeg zijn? Glasswall biedt Smart Device diensten aan, onze specialisten analyseren jouw devices en apps, en geven advies over aanpassingen in de software, of over het gebruik van de oplossing.Lees meer

Odoo afbeelding en tekstblok

Code Review

In deze analyse checken we de risico's van jouw website en systemen. Alle systemen waar je gebruik van maakt zijn geschreven in een code. Hackers en cybercriminelen zijn constant op zoek naar kwetsbaarheden in deze code, om die vervolgens uit te buiten. Onze Code Review leidt tot concrete aanbevelingen voor verbetering.

Voor wie:

  • Bedrijven

  • Ontwikkelaars


Lees meer

Wij bieden je glasheldere rapportages over jouw ICT omgeving met daarin een duidelijke toelichting van onze bevindingen 

contact