Training & eLearning

Het securitybeleid van jouw organisatie staat of valt bij de handelingen van het personeel. Een klein moment van onoplettendheid is voor een hacker al voldoende om binnen te dringen. Met alle gevolgen van dien. Het gebrek aan specifieke cybersecurity kennis is een bedreiging voor jouw onderneming.

Cybersecurity is ons specialisme. Glasswall helpt je graag om jouw personeel te ondersteunen met trainingen en workshops. Confrontatie met praktijksituaties en tastbare gevolgen is de beste leerschool.  

 


Meer weten?

Ik kan je alles over onze trainingen en eLearning vertellen.


    Querida Essed

    Functie: Account Manager
    Tel: +31 88 6270 100 
    E-mail: info@glasswall.nl

 

Ons trainingsaanbod


eLearning

Lees meer 

Training 
op locatie

Lees meer 

Trainings- 
bijeenkomsten

Lees meer 

Persoonlijke 
begeleiding 

Lees meer 

Odoo afbeelding en tekstblok

eLearning

De meest flexibele vorm van cybersecurity training zijn onze eLearning cursussen. Kies een cursus naar keuze en ga hier op ieder gewenst moment mee aan de slag.


Alle eLearning

Odoo afbeelding en tekstblok

Training op locatie

Een Glasswall consultant verzorgt een training bij jouw bedrijf. Aan de hand van concrete praktijksituaties en voorbeelden ervaart jouw personeel de gevolgen van nalatigheid


Meer informatie

Odoo afbeelding en tekstblok

Trainingsbijeenkomsten

Glasswall organiseert een aantal trainingsbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten behandelen we de belangrijkste ontwikkelingen en security-aspecten op ieder niveau. Ook biedt het een kans om te leren van de aanpak van andere bedrijven. Kijk in het overzicht naar de mogelijkheden.


Meer informatie

Odoo afbeelding en tekstblok

Persoonlijke begeleiding

Via een individueel trainingstraject kunnen de voor het betreffende personeelslid meest relevante onderwerpen worden doorgenomen aan de hand van praktijkcases binnen jouw eigen organisatie. Deze begeleiding voeren we op individueel niveau uit. Cybersecurity is een specialisme. Weten wat je doet of moet doen is essentieel. We ondersteunen de verantwoordelijke medewerker binnen jouw organisatie om het securityniveau op het juiste peil te krijgen  


Informeer naar de mogelijkheden

Vergroot de kennis over cybersecurity binnen jouw organisatie. 

contact