Wij maken de deskundigheid van gespecialiseerde cybersecurity experts bereikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven in Nederland, zodat zij de steeds grotere data-beveiligingsrisico's onder controle krijgen. 

Odoo afbeelding en tekstblok

Onafhankelijk cybersecurity-advies op waarde geschat

Het belang van cybersecurity wordt steeds breder uitgedragen. Er is veel meer media-aandacht dan voorheen, brancheorganisaties informeren hun aangesloten leden structureler en nieuwe wetgeving is geïntroduceerd. Bedrijven en hun klanten zijn zich daardoor meer bewust van het risico op security-incidenten. De hoogste tijd om de beveiliging goed onder de loep te nemen.

Diverse grotere en kleinere cybersecurity bedrijven bieden security-scans, advies en oplossingen aan. De dienstverlening is doorgaans gericht op de beste oplossingen voor grote klanten. Wij zijn echter van mening dat ieder bedrijf in staat moet kunnen zijn om veilig met bedrijfs- en klantdata te kunnen omgaan. Daarom maakt Glasswall betaalbare security dienstverlening bereikbaar. Speciaal ontwikkeld voor het MKB en overheidsinstanties in Nederland.

In tegenstelling tot de meeste aanbieders van security-advies en oplossingen opereert Glasswall volstrekt onafhankelijk van security vendoren. Een vrijblijvend advies moet te allen tijde open en eerlijk zijn om de meest geschikte maatregelen te kunnen treffen.

Onze diensten 

Responsible Disclosure    

Om meer te weten te komen over onze responsible disclosure procedure,  kun je naar de volgende  pagina gaan:

Responsible Disclosure

Odoo tekst en afbeelding blok

Glasswall is hoofdpartner van Veracode

Securing the Software That Runs the World

 
 
 

Ben jij de hacker die we niet kunnen tracken?